Helene Schjerfbeck

Schjerfbeck-­sällskapet i Ekenäs rf är en ideell förening. Dess syfte är att hålla Helene Schjerfbecks minne levande med tyngdpunkt på den konstnärliga gärning hon utförde under den tid hon bodde i Ekenäs. Hon vistades i staden i perioder, den längsta av dessa inföll 1925-­1944. Hon hör till de främsta inom bildkonsten i Finland. Schjerfbeck­sällskapet arrangerar föreläsningar, seminarier och evenemang. Verksamheten är öppen för allmänheten. Var och en som är intresserad kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Om föreningen

  • "Mörk dam" (källa/lähde: Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse) "Mörk dam" (källa/lähde: Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse)
  • Källa/lähde: Museicentrum EKTA, fotograf Einar Reuter Källa/lähde: Museicentrum EKTA, fotograf Einar Reuter
  • "Storögd flicka" (källa/lähde: Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse) "Storögd flicka" (källa/lähde: Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse)